Imobile

Sorteaza dupa pret

Hala depozit distributie si teren intravilan 2260,45 mp

06.02.2015
Pret:
1,827,165lei fara TVA
414,342eur fara TVA
Adresa: Iasi, Calea Chisinaului nr. 6

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie vanzare imobile MEGADETH IMPEX SRL SRL - Calea Chisinaului 12, 19, 27 feb 2015

Harta Google

Detalii:

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL cu sediul social in mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi, inregistrată in Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni in Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare MEGADETH IMPEX SRL, astfel desemnat de instanţa Tribunalului Vaslui – Sectia Civila în dosarul nr. 867/89/2013, prin Sentinţa nr. 224/F/01.04.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa generală că în ziua de 12.02.2015, orele 12.00, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei:

 

I.        Activ imobil, situat in Mun. Iasi, Calea Chişinăului, nr. 6, jud. Iaşi, având o valoare totală de 414.342 euro (fără TVA), din care:

a.       teren în suprafaţă totală de 2.260,45 mp situat în intravilanul Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, jud. Iaşi, parcela 3/1/3/1/5(4882/3/1/3/1/5), identificat cu nr. cad. 123611 (nr. cad. vechi: 3597/3/1/3/1/5),  înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi ,- are valoarea totala de 110.800 euro (fara TVA);

b.     construcţia C1 cu destinaţia Construcţii industriale şi edilitare(hală şi birouri), cu Sc= 915.00 mp - din acte (977.00 mp-măsurată), compusă din C1/0 cu Su= 934.57 mp şi C1/1 cu Su= 120.32 mp, având nr. cad. 123611-C1, înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi - proprietate exclusivă, - are valoarea totala de 303.542 euro (fara TVA).

 

           ►Se precizeaza faptul ca activul imobil, situat in Mun. Iasi, Calea Chisinaului, nr. 6, jud. Iasi, compus din teren si cladire – C1, va fi scos la licitatie ca activ functional, urmand ca valorificarea sa fie facuta in bloc.

 

In cazul in care la data fixata pentru sedinta de licitatie din data de 12.02.2015, nu se va reusi valorificarea tuturor bunurilor, apartinand debitoarei MEGADETH IMPEX SRL, se va proceda la organizarea de noi sedinte de licitatie, in aceleasi conditii, joi 19.02.2015, ora 12:00, respectiv vineri 27.02.2015 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 11.02.2015, ora 12.00, respectiv 18.02.2015, ora 12:00 si 26.02.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar „EuroBusiness LRJ” SPRL din Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi.

În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică individuală, competitivă, activ cu activ, conform regulamentului de valorificare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 28.11.2014.

Preţul de pornire al licitaţiei este 100% din valoarea iniţială de evaluare, iar pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 28.11.2014.

Licitaţia publică va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat in mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, judetul Iasi, pe data de 12.02.2015, respectiv 19.02.2015 si 27.02.2015, ora 12,00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 28.11.2014.

Înscrierea la licitaţie se face cel tarziu cu o zi inainte de ora fixata pentru inceperea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei MEGADETH IMPEX SRL. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

 Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul  ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor imobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de 1.000 lei , fără TVA, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ SPRL nr. RO04 RZBR 0000 0600 1354 0066 deschis la Raiffeisen Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi.

Caietul de sarcini cuprinzând descrierea bunurilor imobile poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ SPRL din mun. Iaşi, str. Zorilor nr. 11, judetul Iasi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ SPRL, la tel./fax: 0232/220.777 – departamentul vânzări - mobil: 0733/683.702 – mail vanzari@lrj.ro.

Abator si fabrica de preparate din carne-SC CIB SA BARLAD

25.06.2012
Pret:
2,204,900lei fara TVA
500,000eur fara TVA
Adresa: Mun. Barlad, Str. Elena Doamna, nr.2, Jud. Vaslui.

Valorificare: Vanzare directa

Informatii: servicul vanzari, tel 0723683702, email :vanzari@lrj.ro

Detalii:


Vizualizare hartă mărită

Descrierea proprietatii :

Proprietatea este compusa din teren in suprafata de 15.159 mp, pe care se afla un numar de 16 de constructii,  din care doar C6 –Abator cu Sc= 2096,27 mp, Su=3689,24 mp) – regim de inaltime P+E, face obiectul evaluarii.

Constructiile:

C1-statie pompe cu Sc=59.40 mp, Su=51.45 mp,

C2-biofiltru cu Sc=102.08 mp; Su=79.47 mp,

C3-sala sanitara cu Sc=448.77 mp, Su=361.53 mp,

C4-magazie materiale cu Sc=453.25 mp, Su=405.36 mp,

C5-cabina bascula cu Sc=18.20 mp, Su=13.35 mp,

C6-abator (P+1E) cu Sc=2096,27 mp si Su=3689.24 mp,

C7-put forat cu Sc=22.74 mp si Su=19.16 mp,

C8-rezervor cu Sc=22.74 mp si Su=19.16 mp,

C9-cabina put forat cu Sc=18.36 mp si Su=13.20 mp,

C10-tablou electric cu Sc=7.50 mp si Su=4.56 mp,

C11-cabina poarta cu Sc=24.36 mp si Su=9.53 mp,

C12- magazie metalica cu Sc=35.52 mp si Su=34.08 mp,

C13-cabina bascula cu Sc=21.16 mp si Su=16.00 mp,

C14-abator vechi(P+1E) cu Sc=533.55 mp si Su=711.29 mp,

C15-centrala termica cu Sc=184.32 mp si Su=164.48 mp,

C16-sifonarie cu Sc=37.70 mp si Su=29.58 mp.

 

 


 

 

Teren intravilan Roman, fosta baza a Directiei Regionale de drumuri Iasi

06.06.2012
Pret:
529,176lei fara TVA
120,000eur fara TVA
Adresa: Roman

Valorificare: Vanzare prin negociere directa

Informatii: serviciul vanzari, 0733 683702, vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi anunt de negociere directa

NEGOCIERE DIRECTA

Teren intravilan Roman, fosta baza a Directiei Regionale de drumuri Iasi, toate utilitatile.
Imobil, situat în intravilanul oraşului Roman, str. Nicolae Bălcescu, jud. Neamţ, compus din teren în suprafaţă totală de 6.502 mp, din care:
-suprafaţa construită -1.582 mp,
-suprafaţă aferentă reţelelor- 55 mp,
-suprafaţă aferentă căilor de transport- 3.612 mp,
-suprafaţă liberă-1.253 mp.
 
Vizualizare hartă mărită


Vizualizare hartă mărită

Depozit frigorific 1079.43 mp, teren curti constructii 2201 mp, toate utilitatile

22.06.2012
Pret:
1,225,924lei fara TVA
278,000eur fara TVA
Adresa: TEONA ROM COMPANY -soseaua Iasi-Tomesti

Valorificare: Vanzare prin negociere directa

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi publicatia de negociere directa

NEGOCIERE DIRECTA!!

 
Vizualizare hartă mărită

Teren în suprafață de 2201 mp, categoria “”curți-construcții”, pe care este situată o construcție C1- Spații frigorifice, de         congelare și refrigerare, tip D+P+E(parțial), cu următoarele suprafețe:
aria construită= 806,33 mp;
aria desfășurată=1079,43 mp;
aria utilă demisol= 93,42 mp;
aria utilă parter= 706,97( din care spații administrative cu suprafața de 108,13 mp);

Potenţialii cumpărători pot depune oferte până la data de 15.02.2014, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Zorilor, nr. 11, în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini,

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, fără TVA, respectiv,13.570 EUR pentru teren, 39.100 EUR pentru constructie si 2.970 EUR pentru echipamentele frigorifice atașate construcției,  sume ce vor fi depuse în contul de lichidare al debitoarei ” TEONA ROM COMPANY” SRL – în faliment,  nr.RO04BTRL02401202B06928XX,  deschis la Banca Transilvania-suc. Iași, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la tel./fax: 0232/220.777 sau  la departamentul vânzări al lichidatorului judiciar la adresa de mail vanzari@lrj.ro si telefon 0733.683.702.