Imobile

Sorteaza dupa pret

Baza de productie si teren

02.07.2015
Adresa: Cristesti, Jud. Botosani

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Informatii suplimentare

Detalii:

Hala depozit distributie si teren intravilan 2260,45 mp

24.06.2015
Pret:
1,487,578lei fara TVA
331,908eur fara TVA
Adresa: Mun.Iasi, Calea Chisinaului nr. 6, Jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie vanzare activ imobil teren si constructie MEGADETH IMPEX S.R.L.

Harta Google

Detalii:

                       PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 1499/24.06.2015

        Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. cu sediul social în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni în Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare MEGADETH IMPEX S.R.L., astfel desemnat de instanţa Tribunalului Vaslui – Secţia Civilă în dosarul nr. 867/89/2013, prin Sentinţa nr. 224/F/01.04.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa generală că în ziua de 01.07.2015, ora 12.00, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea  următorului bun imobil, proprietatea debitoarei:

          I.Activ imobil, situat în Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, Jud. Iaşi, având o valoare totală de 331.908 euro (fără TVA), din care:

 1.  teren în suprafaţă totală de 2.260,45 mp situat în intravilanul Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, Jud. Iaşi, parcela 3/1/3/1/5(4882/3/1/3/1/5), identificat cu nr. cad. 123611 (nr. cad. vechi: 3597/3/1/3/1/5),  înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi ,- are valoarea totala de 88.640 euro (fără TVA);
 2. construcţia C1 cu destinaţia Construcţii industriale şi edilitare(hală şi birouri), cu Sc= 915.00 mp - din acte (977.00 mp-măsurată), compusă din C1/0 cu Su= 934.57 mp şi C1/1 cu Su= 120.32 mp, având nr. cad. 123611-C1, înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi - proprietate exclusivă, - are valoarea totală de 242.834 euro (fără TVA).

        ►Se precizează faptul că activul imobil, situat în Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, Jud. Iaşi, compus din teren şi clădire – C1, va fi scos la licitaţie ca activ funcţional, urmând ca valorificarea să fie făcută în bloc.

În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitatie din data de 08.07.2015, nu se va reuşi valorificarea tuturor bunurilor, aparţinând debitoarei MEGADETH IMPEX S.R.L., se va proceda la organizarea de noi şedinţe de licitaţie, în aceleaşi condiţii, miercuri 08.07.2015, ora 12:00, respectiv miercuri  15.07.2015 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 30.06.2015, ora 12.00, respectiv 07.07.2015, ora 12:00 şi 14.07.2015, ora 12.00, , la sediul lichidatorului judiciar „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L. din Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.

În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică individuală, competitivă, în bloc, conform regulamentului de valorificare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 28.11.2014.

Preţul de pornire al licitaţiei este 80% din valoarea iniţială de evaluare, iar pasul de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 28.11.2014.

Licitaţia publică va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat în Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, judeţul Iaşi, pe data de 01.07.2015, respectiv 08.07.2015 şi 15.07.2015, ora 12:00 şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 28.11.2014.

Înscrierea la licitaţie se face cel târziu cu o zi inainte de data fixată pentru începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei MEGADETH IMPEX S.R.L. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

 Vizitarea şi prezentarea activului se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul  ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor imobile supuse procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este de 1.000 lei , fără TVA, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr. RO04 RZBR 0000 0600 1354 0066 deschis la Raiffeisen Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar .

 Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., pe www.lrj.ro, la tel/fax: 0232/220.777 – departamentul vânzări - mobil: 0733/683.702 – mail: vanzari@lrj.ro

Teren intravilan 17532, 76 mp Str.Garii, Pascani

19.06.2015
Pret:
601,136lei fara TVA
134,125eur fara TVA
Adresa: Mun. Pascani, str. Garii, jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare CFM S.A. Iasi

Informatii suplimentare

Detalii:

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 1455/19.06.2015

            Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul social în Iaşi, Str.Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II- 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670, legal reprezentată prin Eduard Pascal – asociat coordonator, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A. – în reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Noului Cod de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, şi cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 27.01.2015, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de 25.06.2015, ora 14.00, a următoarelor active proprietatea S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A.:

 • Imobile  situate în județul Iași:
 • Activul nr. 1: Teren în suprafață totală de 23.661,23 mp, situat în Mun. Iași, Bld. Poitiers, nr.6, Judeţul Iaşi pe care se află amplasate un numar de 29 corpuri de clădire (C1-C29) : 2.913.636,60 Eur, fără TVA ( echivalent lei: 12.703.455,58 fără TVA),
 • Activul nr. 2, Teren în suprafață totală de 5,497.29 mp, situat în intravilan Mun. Iași, Depozit Șantier 65 din Stația CF Iași-Socola, Judeţul Iaşi :  69.265,80 Euro, fără TVA, ( echivalent lei: 301.998,89  fără TVA),
 • Activul nr. 3, Teren  situat în intravilanul Mun. Pașcani, Str. Gării, Jud. Iași, cu o suprafaţă de  17.532,76 mp, pe care se află amplasate un număr de 6 construcții aflate într-o stare avansată de degradare și neintabulate: 134.125,20 Euro, fără TVA (echivalent lei: 584.785,88  fără TVA),

și

 • Imobil  situat în județul Suceava:
 • Activul nr. 1, Teren  situat în intravilanul Mun. Suceava, Str. Eroilor, f.n, Jud. Suceava, cu o suprafaţă de  7.492 mp pe care se află amplasate un număr de 14 corpuri de clădire aflate într-o stare avansată de degradate, neintabulate, provizorii și demontabile : 67.428 Euro, fără TVA, ( echivalent lei: 293.986,08  fără TVA),

Menţiuni:

      -      valoarea nu include TVA-ul aferent tranzacţiilor globale încheiate pe piaţă

      -      pretul este plătibil în lei la cursul BNR din data plăţii

*Pentru bunurile imobile se vor aplica prevederile legale în vigoare privitoare la taxa pe valoare adăugată.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.06.2015, la sediul administratorului judiciar EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L. din Iaşi, Str. Zorilor nr. 11.

În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în cursul procesului penal.

Preţul de pornire la licitaţie este de 90% din valoarea de evaluare pentru fiecare imobil in parte şi nu cuprinde taxa pe valoare adăugată. Pasul de supraofertare stabilit este de 5% din pretul de început al fiecarei licitaţii, fără TVA, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 27.01.2015.

Licitaţia publică va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.

Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1 (una) zi înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de început al fiecărei liciţatii, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A. – în reorganizare,  nr. RO74 RZBR 0000 0600 0425 1832,  deschis la Raiffeisen Bank.-Suc. Iaşi,  prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.

 În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul administratorului judiciar, la locul unde se afla, conform adreselor indicate mai sus. Administratorul judiciar va permite accesul în incinta activului a ofertanţilor care  vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii administratorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activului supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul administratorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie Preţul caietului de sarcini este de 1.000 lei , fără TVA, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr. RO04 RZBR 0000 0600 1354 0066 deschis la Raiffeisen Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar, pe www.lrj.ro ,   tel/fax: 0232/220.777, departament vânzări –0733/683.702, mail : vanzari@lrj.ro.

Teren intravilan 5497,29 mp

19.06.2015
Pret:
310,442lei fara TVA
69,266eur fara TVA
Adresa: Mun. Iasi, Depozit Santier 65 din Statia CF Iasi-Socola, Judeţul Iaşi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare CFM S.A. Iasi

Harta Google
Informatii suplimentare

Detalii:

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Nr. 1455/19.06.2015

            Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul social în Iaşi, Str.Zorilor, nr. 11, Jud. Iași, înregistrată în Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II- 0022/2006, Cod de Înregistrare Fiscală 16605670, legal reprezentată prin Eduard Pascal – asociat coordonator, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A. – în reorganizare, în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Noului Cod de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, şi cu hotărârea Adunării Creditorilor din data de 27.01.2015, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de 25.06.2015, ora 14.00, a următoarelor active proprietatea S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A.:

 • Imobile  situate în județul Iași:
 • Activul nr. 1: Teren în suprafață totală de 23.661,23 mp, situat în Mun. Iași, Bld. Poitiers, nr.6, Judeţul Iaşi pe care se află amplasate un numar de 29 corpuri de clădire (C1-C29) : 2.913.636,60 Eur, fără TVA ( echivalent lei: 12.703.455,58 fără TVA),
 • Activul nr. 2, Teren în suprafață totală de 5,497.29 mp, situat în intravilan Mun. Iași, Depozit Șantier 65 din Stația CF Iași-Socola, Judeţul Iaşi :  69.265,80 Euro, fără TVA, ( echivalent lei: 301.998,89  fără TVA),
 • Activul nr. 3, Teren  situat în intravilanul Mun. Pașcani, Str. Gării, Jud. Iași, cu o suprafaţă de  17.532,76 mp, pe care se află amplasate un număr de 6 construcții aflate într-o stare avansată de degradare și neintabulate: 134.125,20 Euro, fără TVA (echivalent lei: 584.785,88  fără TVA),

și

 • Imobil  situat în județul Suceava:
 • Activul nr. 1, Teren  situat în intravilanul Mun. Suceava, Str. Eroilor, f.n, Jud. Suceava, cu o suprafaţă de  7.492 mp pe care se află amplasate un număr de 14 corpuri de clădire aflate într-o stare avansată de degradate, neintabulate, provizorii și demontabile : 67.428 Euro, fără TVA, ( echivalent lei: 293.986,08  fără TVA),

Menţiuni:

      -      valoarea nu include TVA-ul aferent tranzacţiilor globale încheiate pe piaţă

      -      pretul este plătibil în lei la cursul BNR din data plăţii

*Pentru bunurile imobile se vor aplica prevederile legale în vigoare privitoare la taxa pe valoare adăugată.Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.06.2015, la sediul administratorului judiciar EUROBUSINESS LRJ S.P.R.L. din Iaşi, Str. Zorilor nr. 11.

În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în cursul procesului penal.

Preţul de pornire la licitaţie este de 90% din valoarea de evaluare pentru fiecare imobil in parte şi nu cuprinde taxa pe valoare adăugată. Pasul de supraofertare stabilit este de 5% din pretul de început al fiecarei licitaţii, fără TVA, conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 27.01.2015.

Licitaţia publică va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.

Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1 (una) zi înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de început al fiecărei liciţatii, pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei S.C. “ CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA” S.A. – în reorganizare,  nr. RO74 RZBR 0000 0600 0425 1832,  deschis la Raiffeisen Bank.-Suc. Iaşi,  prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.

 În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică.

Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul administratorului judiciar, la locul unde se afla, conform adreselor indicate mai sus. Administratorul judiciar va permite accesul în incinta activului a ofertanţilor care  vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii administratorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.

Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activului supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul administratorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie Preţul caietului de sarcini este de 1.000 lei , fără TVA, plătibili în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L. nr. RO04 RZBR 0000 0600 1354 0066 deschis la Raiffeisen Bank Iaşi sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar, pe www.lrj.ro ,   tel/fax: 0232/220.777, departament vânzări –0733/683.702, mail : vanzari@lrj.ro.

Depozit frigorific 1079.43 mp, teren curti constructii 2201 mp, toate utilitatile

22.06.2012
Pret:
1,245,968lei fara TVA
278,000eur fara TVA
Adresa: TEONA ROM COMPANY -soseaua Iasi-Tomesti

Valorificare: Vanzare prin negociere directa

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi publicatia de negociere directa

NEGOCIERE DIRECTA!!

 
Vizualizare hartă mărită

Teren în suprafață de 2201 mp, categoria “”curți-construcții”, pe care este situată o construcție C1- Spații frigorifice, de         congelare și refrigerare, tip D+P+E(parțial), cu următoarele suprafețe:
aria construită= 806,33 mp;
aria desfășurată=1079,43 mp;
aria utilă demisol= 93,42 mp;
aria utilă parter= 706,97( din care spații administrative cu suprafața de 108,13 mp);

Potenţialii cumpărători pot depune oferte până la data de 15.02.2014, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Zorilor, nr. 11, în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini,

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, fără TVA, respectiv,13.570 EUR pentru teren, 39.100 EUR pentru constructie si 2.970 EUR pentru echipamentele frigorifice atașate construcției,  sume ce vor fi depuse în contul de lichidare al debitoarei ” TEONA ROM COMPANY” SRL – în faliment,  nr.RO04BTRL02401202B06928XX,  deschis la Banca Transilvania-suc. Iași, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la tel./fax: 0232/220.777 sau  la departamentul vânzări al lichidatorului judiciar la adresa de mail vanzari@lrj.ro si telefon 0733.683.702.