Imobile

Sorteaza dupa pret

Fabrică de prelucrare şi procesare a legumelor şi teren aferent aparţinând EUROPROD S.R.L. Iaşi

24.08.2015
Pret:
3,157,093lei fara TVA
710,849eur fara TVA
Adresa: Mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 140, Jud. Galati

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare bunuri imobile EUROPROD S.R.L.
Active mobile integrate în cadrul activului imobil apartinand EUROPROD S.R.L.

Detalii:

1. Imobil situat în Mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 140, Jud. Galaţi proprietatea debitoarei EUROPROD S.R.L., are valoarea totală de 536.967,90 euro fără TVA, din care:

  1. Construcţia C1, reprezentând secţia de producţie, având o suprafaţă cosntruită la sol de 2.424 mp, suprafaţa utilă de 2.333,65 mp, şi suprafaţa construită desfăşurată de 2.465,91 mp. Construcţia C1, are numărul cadastral 2813/68 – C1, fiind înscrisă în Cartea Funciară a Mun. Tecuci nr. 101290 (nr. CF vechi 5210), are valoarea de 457.767,90 euro fără TVA;
  2. Teren în suprafaţă totală de 4.000 mp, pe care se află edificată cosntrucţia C1. Terenul are numărul cadastral 2813/68, fiind înscrisă în Cartea Funciară a Mun. Tecuci nr. 101290 (nr. CF vechi 5210), are valoarea de 79.200 euro fără TVA.

2. Active mobile integrate în cadrul activului imobil mai sus menţionat, în valoare de 173.880,90 euro, fără TVA

Proprietate imobiliara, comerciala, spatii de depozitare

14.07.2015
Pret:
1,453,606lei fara TVA
327,293eur fara TVA
Adresa: Com. Grajduri, Jud. Iasi.

Valorificare: Vanzare prin negociere directa

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Anunt negociere directa Black Company Group S.R.L.

Detalii:

Teren “curți-construcții”, în suprafață totală de 9.825,00 mp, pe care se află amplasate construcțiile: C1/P-Grup social, cu Sc=154,80 mp și Su=120,52mp, C1/E1-Grup social cu Su=119,34 mp, C2/P-Atelier reparații cu Sc=88,84 mp și Su=77,50mp, C2/E1-Atelier reparații cu Su=35,66mp, C3-Remiza PSI cu Sc=55,05 mp și Su=42,38 mp, C4-Hală producție cu Sc=716,05 mp și Su=695,46 mp, C5-Hală producție cu Sc=491,26 mp și Su=428,75 mp, C6-Vopsitorie cu Sc=211,05 mp și Su=180,36 mp, C7-TRAFO-centrala compresoare cu Sc=182,84 mp și Su=172,06 mp, C8-Stație acetilenă cu Sc=50,63 și Su=40,05 mp, identificat prin nr. Cadastral 560, CC1(235/3) , cu nr. cadastral 83, înscris în Cartea Funciară nr.55 a localității Grajduri.

Hala depozit distributie si teren intravilan 2260,45 mp

24.06.2015
Pret:
1,474,103lei fara TVA
331,908eur fara TVA
Adresa: Mun.Iasi, Calea Chisinaului nr. 6, Jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie vanzare activ imobil teren si constructie MEGADETH IMPEX S.R.L.

Harta Google

Detalii:

Activ imobil, situat în Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, Jud. Iaşi, având o valoare totală de 331.908 euro (fără TVA), din care:

  1.  teren în suprafaţă totală de 2.260,45 mp situat în intravilanul Mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 6, Jud. Iaşi, parcela 3/1/3/1/5(4882/3/1/3/1/5), identificat cu nr. cad. 123611 (nr. cad. vechi: 3597/3/1/3/1/5),  înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi ,- are valoarea totala de 88.640 euro (fără TVA);
  2. construcţia C1 cu destinaţia Construcţii industriale şi edilitare(hală şi birouri), cu Sc= 915.00 mp - din acte (977.00 mp-măsurată), compusă din C1/0 cu Su= 934.57 mp şi C1/1 cu Su= 120.32 mp, având nr. cad. 123611-C1, înscris în C.F. nr: 123611(nr. CF vechi:Nr. 53603) a Mun. Iaşi - proprietate exclusivă, - are valoarea totală de 242.834 euro (fără TVA).

     

Teren intravilan 17532, 76 mp Str.Garii, Pascani

19.06.2015
Pret:
595,690lei fara TVA
134,125eur fara TVA
Adresa: Mun. Pascani, str. Garii, jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare CFM S.A. Iasi

Informatii suplimentare

Detalii:

Teren  situat în intravilanul Mun. Pașcani, Str. Gării, Jud. Iași, cu o suprafaţă de  17.532,76 mp, pe care se află amplasate un număr de 6 construcții aflate într-o stare avansată de degradare și neintabulate: 134.125,20 Euro, fără TVA (echivalent lei: 584.785,88  fără TVA),

 

Teren intravilan 5497,29 mp

19.06.2015
Pret:
307,630lei fara TVA
69,266eur fara TVA
Adresa: Mun. Iasi, Depozit Santier 65 din Statia CF Iasi-Socola, Judeţul Iaşi

Valorificare: Llicitatie publica

Informatii: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare CFM S.A. Iasi

Harta Google
Informatii suplimentare

Detalii:

 Teren în suprafață totală de 5,497.29 mp, situat în intravilan Mun. Iași, Depozit Șantier 65 din Stația CF Iași-Socola, Judeţul Iaşi :  69.265,80 Euro, fără TVA, ( echivalent lei: 301.998,89  fără TVA),