Imobile

Sorteaza dupa pret

Teren si constructii, intravilan Iasi, str, A. Vlaicu nr. 84

Adresa: METAL DISTRIBUTIE SRL - Str. Aurel Vlaicu
22.07.2014

Pret:324,000 EUR fara TVA

Valorificare: Licitatie publica

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi publicatia de vanzare

Subscrisa „EuroBusiness LRJ” SPRL cu sediul social in mun. Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi, inregistrată in Registrul Societaţilor Profesionale de Practicieni in Insolvenţă sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Identificare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al societăţii debitoare METAL DISTRIBUTIE SRL, astfel desemnat de instanţa Tribunalului Iasi – Sectia a II-a Civila si Faliment în dosarul nr. 11600/99/2013 (nr. format vechi 974/2013), prin Incheierea nr. 414/03.12.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, aducem la cunoştinţa generală că în ziua de 22.08.2014, orele 12.00, organizează licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunurilor imobile, proprietatea debitoarei:

I.              Activ imobil, situat in mun. Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Iasi, avand o valoare totala de 364.500 euro, din care:

1.     Cladire - C1 - Sediu administrativ  are o suprafata construita la sol  Sc=112,03mp conform extras CF si 114mp conform documentatiei cadastrale si Sutila desfasurata=135,89mp (conf extras CF) – are valoarea de 80.640 euro;

2.     Cladire – C3 - Depozit are o suprafata construita la sol  Sc=119,60mp conform extras CF si 220,00mp conform documentatiei cadastrale si Sutila desfasurata=119,60mp (conf extras CF) - are valoarea de 38.160 euro;

3.     Teren, in suprafata totala de 3.000 mp – are valoarea de 245.700 euro.

► Se precizeaza faptul ca activul imobil, situat in mun. Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 84, jud. Iasi, compus din teren si cladiri, va fi scos la licitatie ca activ functional, urmand ca valorificarea sa fie facuta in bloc.

 

 

Cladire rezidentiala birouri si depozitare 689,38 mp + teren 4213,71 mp-Vaslui

Adresa: Str. Metalurgiei nr 3 , Vaslui, jud. Vaslui
04.07.2013

Pret:76,635 EUR fara TVA

Valorificare: Licitatie publica

Informatii: serviciul vanzari, mail: vanzari@lrj.ro, tel 0733683702

Detalii:

 

vezi publicatie de vanzare

 

 

Vizualizare hartă mărită

       - parcela 2946/1/2, categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 3.984,16 mp, pe care se afla amplasata constructia C4 - birouri, constructie P+2 E cu Sc= 262,08mp, Sd=689,38mp si constructia depozit inalt C5/1 cu suprafata construita la sol de 912,89 mp si Sc rampa=187,25mp inscrise in CF nr. 8991;

       - parcela 2946/2, categoria de folosinta CF in suprafata de 229,55mp, pe care se afla o cale ferata uzinala, inscrisa in CF nr. 8990.

 

Proprietate imobiliara, comerciala, spatii de depozitare

Adresa: com Grajduri, jud Iasi.
25.06.2012

Pret:163,646 EUR fara TVA

Valorificare: Licitatie publica

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi publicatia de negociere direct

Teren “curți-construcții”, în suprafață totală de 9.825,00 mp, pe care se află amplasate construcțiile: C1/P-Grup social, cu Sc=154,80 mp și Su=120,52mp, C1/E1-Grup social cu Su=119,34 mp, C2/P-Atelier reparații cu Sc=88,84 mp și Su=77,50mp, C2/E1-Atelier reparații cu Su=35,66mp, C3-Remiza PSI cu Sc=55,05 mp și Su=42,38 mp, C4-Hală producție cu Sc=716,05 mp și Su=695,46 mp, C5-Hală producție cu Sc=491,26 mp și Su=428,75 mp, C6-Vopsitorie cu Sc=211,05 mp și Su=180,36 mp, C7-TRAFO-centrala compresoare cu Sc=182,84 mp și Su=172,06 mp, C8-Stație acetilenă cu Sc=50,63 și Su=40,05 mp, identificat prin nr. Cadastral 560, CC1(235/3) , cu nr. cadastral 83, înscris în Cartea Funciară nr.55 a localității Grajduri


Vizualizare hartă mărită

Depozit frigorific 1079.43 mp, teren curti constructii 2201 mp, toate utilitatile

Adresa: TEONA ROM COMPANY -soseaua Iasi-Tomesti
22.06.2012

Pret:278,000 EUR fara TVA

Valorificare: Vanzare prin negociere directa

Informatii: serviciul vanzari, tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Detalii:

vezi publicatia de negociere directa

NEGOCIERE DIRECTA!!

 
Vizualizare hartă mărită

     Teren în suprafață de 2201 mp, categoria “”curți-construcții”, pe care este situată o construcție C1- Spații frigorifice, de         congelare și refrigerare, tip D+P+E(parțial), cu următoarele suprafețe:
aria construită= 806,33 mp;
aria desfășurată=1079,43 mp;
aria utilă demisol= 93,42 mp;
aria utilă parter= 706,97( din care spații administrative cu suprafața de 108,13 mp);

Potenţialii cumpărători pot depune oferte până la data de 15.02.2014, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str.Zorilor, nr. 11, în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini,

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, fără TVA, respectiv,13.570 EUR pentru teren, 39.100 EUR pentru constructie si 2.970 EUR pentru echipamentele frigorifice atașate construcției,  sume ce vor fi depuse în contul de lichidare al debitoarei ” TEONA ROM COMPANY” SRL – în faliment,  nr.RO04BTRL02401202B06928XX,  deschis la Banca Transilvania-suc. Iași, prin ordin de plată sau foaie de vărsământ bancar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la tel./fax: 0232/220.777 sau  la departamentul vânzări al lichidatorului judiciar la adresa de mail vanzari@lrj.ro si telefon 0733.683.702.       

            

Bucuresti

Adresa:
str. Baba Novac, Nr. 17, bl. G13, sc. 2, parter, ap. 45 - sector 3

Iasi

Adresa:
str.Zorilor, nr.11
Telefon:
+(40) 232-220 777