Vanzari - Imobile

Proprietate imobiliară situată în intravilanul Satului Scobinți, Comuna Scobinți, Județul Iași

Adresa: Comuna Scobinți, Județul Iași, România

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare bun imobil Rom Tera

DETALII

DENUMIRE ACTIV

VALOAREA DE EVALUARE (EUR fără TVA)

PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR fără  TVA)

 
 

Proprietate imobiliară, de tip casă și teren situată în intravilanul Satului Scobinți, Comuna Scobinți, Județul Iași, compusă din: Teren intravilan, în suprafață totală de 3.794,00 mp (real măsurat 4.027,00 mp, 233,00 mp în posesie fără acte), din care 688,00 mp categoria curți – construcții, identificat cu parcela 1 (2056), 359,00 mp categoria neproductiv, identificat cu parcela 2 (2055),  726,00 mp categoria vie, identificat cu parcela 3(2054), respectiv 2.254,00 mp, categoria teren arabil, identificat cu parcela 4 (2053), identificat cu nr. cad. 92, înscris în CF nr. 60019/Com. Scobinți (nr. CF vechi: 57) și Construcția C1, cu  Sc = 67,80 mp, identificată cu nr. cad. 92 - C1, înscrisă în CF nr. 60019/Com. Scobinți (nr. CF vechi: 57), fiind în stare avansată de demolare.

46.700,00

16.345,00

 

Prețul nu include TVA.

 

PreT: 79.668,80 lei-fara TVA 16.345,00 eur-fara TVA