Vanzari - Imobile

Proprietate industrială situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr. 146 Lot 2, Jud. Brăila

Adresa: Mun. Brăila, Calea Galați nr. 146 Lot 2, Jud. Brăila

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare bunuri imobile BRD FANYON S.R.L

DETALII

Proprietate imobiliară, cu destinație industrială, situată în Mun. Brăila, Calea Galați nr. 146 Lot 2, Jud. Brăila, înscrisă în CF nr. 77045 a Mun. Brăila

PreT: 94.973,24 lei-fara TVA 19.279,60 eur-fara TVA