Servicii

Reorganizare judiciara

 

 


 Scopul procedurii de reorganizare este de a institui o procedură de plată a pasivului debitorului, în încetare de plăţi, prin reorganizarea întreprinderii şi a activităţii acesteia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pâna la acoperirea pasivului. 

Ea este de competenţa tribunalului în jurisdicţia în care se află sediul debitorului, organele care o aplică fiind: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.

Procedura demarează cu cererea introdusă la tribunal de către debitori sau creditori. Reorganizarea activităţii debitorului sau lichidarea unor pasive ale debitorului societate comercială va fi realizată conform unui plan.

Oferim consultanta de specialitate în elaborarea planului de reorganizare judiciară, vă reprezentăm în cadrul negocierilor privind angajamentele şi aranjamentele de plată,reprezentam in cadrul negocierilor privind esalonarea datoriilor catre creditori,  vă asistăm la transferul bunurilor în contul datoriilor comerciale sau la vânzarea bunurilor în cadrul executărilor silite, pentru a vă ajuta să depăşiţi cât mai lin această situaţie.

 

RESTRUCTURARE

 

In conditiile economice de criza , consideram ca  restructurarea activitatii unei companii este vitala. Credem ca in conditiile in care se face o evaluare corecta a afacerii si in urma acestui demers se restructureaza activitatea si anume :  reducerea cheltuielilor, redimensionarea capacitatilor de productie si gasirea de noi beneficiari pentru produsele dvs. consideram ca suntem in masura sa va punem la dispozitie solutii juridice si economice pentru continuarea activitatii companiei dvs. eliminand riscul falimentului.  Restructurarea companiilor este o soluţie modernă pentru anticiparea şi gestionarea schimbării. Aceasta abordează simultan chestiuni juridice, economice, sociale şi de mediu, 

Restructurarea este o trăsătură distinctivă a societăţilor în peisajul economic european. Astăzi, întreprinderile trebuie să se adapteze continuu în funcţie de tendinţele şi presiunile pieţei pentru a-şi păstra avantajul concurenţial.

 

Vă putem furniza strategii de:

• restructurare, privatizare şi atragere de investiţii;

• realizarea unor programe de modernizare şi introducere de noi tehnologii care să asigure 

  modernizarea activităţilor, prin atragerea unor investitori importanti, cu real potenţial financiar;

• dezvoltarea durabilă a exploatării resurselor, in mod raţional şi cu impact şi risc cât mai mic

  asupra mediului înconjurător;

• creşterea numărului pieţelor de desfacere.

 

În contextul crizei economice, restructurarea companiilor româneşti este o necesitate stringentă si imperativa. 

Noi vă ajutăm să depăşiţi caracteristicile perioadei de criza si tranziţie respectiv, dezvoltarea cantitativă, gradul relativ de concentrare şi segmentare, lipsa de competitivitate a majorităţii societăţilor pe diferite pieţe internaţionale, etc.

Suntem consultanţii care vă ajutăm la implementarea restructurării şi dezvoltarea dumneavoastră sub aspectul creşterii competitivităţii, sub aspectul dezvoltării calităţii în sensul perfecţionării structurilor de operare şi modernizării activităţii, implementării de produse şi servicii moderne care să aducă avantaje companiei şi clienţilor dumneavoastră.

Normele legale în materie privind procedura insolvenţei, reglementează modalitatea de numire în dosarele de lichidare judiciară a administratorului/lichidatorului şi anume la cererea creditorului. Aveţi în acest fel posibilitatea să ne alegeţi pe noi.

Dvs. vă puteţi satisface în cel mai bun fel interesul prin numirea şi colaborarea cu noi, în calitate de lichidator care instrumentează procedura de faliment a debitorului dvs.

Iar, daca aveţi calitatea de debitor, atunci cu siguranţă aveţi nevoie deconsilierea noastră pentru a diminua inconvenientele pe care vi le poate aduce o procedură de insolvenţă atât dvs. personal cât şi averii dvs. proprii.

 

Avantajele procedurii de reorganizare judiciară

 

- De la data deschiderii procedurii, în temeiul art. 41 din Legea nr. 85/2006, nici o dobîndă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior deschiderii procedurii (cu excepţia creanţelor garantate). Astfel, prin stoparea curgerii dobînzilor şi penalităţilor, se împiedică mărirea pasivului societăţii.  

- De la data deschiderii procedurii, în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, astfel că nici un creditor nu va mai putea acţiona separat în judecată societatea aflată în insolvenţă pentru recuperarea creanţei sale. Tot în temeiul acestui articol se suspendă orice executări silite ori popriri pe conturile societăţii. Toate plăţile efectuate în cursul procedurii de insolvenţă se vor face printr-un cont bancar unic, care nu poate fi oprit.

- Societatea faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei poate fi supusă reorganizării judiciare pe baza unui plan de reorganizare, prin care se pot obţine şi în anumite condiţii, chiar se pot impune, eşalonări ale plăţilor către creditori, pe perioada reorganizării, care poate dura până la trei ani, cu posibilitate de prelungire cu încă un an.

- În cazul reorganizării judiciare, activitatea debitoarei este condusă de către un administrator special numit de către asociaţii societăţii, care poate fi chiar fostul administrator. Astfel, conducerea activităţii debitoarei poate rămîne în mîinile fostelor organe de conducere ale debitoarei, care sunt şi cele mai în măsură să continue activitatea societăţii. Activitatea acestora este supravegheată de administratorul judiciar.

 - În temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006, cererile de chemare în judecată pentru recuperarea creanţelor sau a altor drepturi sunt scutite de taxă de timbru, ceea ce reprezintă un avantaj în efectuarea demersurilor pentru recuperarea acestora.

- În cadrul reorganizării judiciare, societatea funcţionează după principiul „business as usual”, rămînînd un jucător pe piaţa economică, putîndu-şi păstra clientela, brandul şi patrimoniul.