Vanzari - Imobile

Proprietate imobiliara in curs de executie -”Extindere Restaurant Onyx, construcțte hotel”

Adresa: Mun. Iasi, Sos. Bucium, nr.7, Jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare bun imobil ARTCONSTRUCT COMPANY S.R.L.

DETALII

Denumirea activului supus vânzării:

Valoarea de evaluare (EUR, fără TVA)

Preț de pornire a licitației la (EUR, fără TVA)

Proprietate imobiliară în curs de execuție -”Extindere Restaurant Onyx, construcție hotel”, situată în Mun. Iași, Șos. Bucium, nr.7, Jud. Iași, constând în construcția S+P+2E, cu Su = 1.563,52 mp   și  Scd = 2.032,58 mp, construcție nefinalizată.

283.248,00

198.273,60

1. Activul imobiliar - construcție în curs de execuție - nu este înscris în CF a Mun. Iași, conform extrasului CF nr. 139186/07.09.2018.

2. Terenul pe care se află construcția în curs de finalizare este în proprietatea S.C. COMPLEX ONYX S.R.L. Pe durata existenței constructiei, se va transmite dreptul de folosință a acestui teren, odată cu dreptul de proprietate asupra construcției în curs de executare.

3. Asupra terenului din proprietatea S.C. COMPLEX ONYX S.R.L. este notat un drept de ipotecă în favoarea BRD – GSG.

4. Finisajele exterioare și interioare nu sunt făcute, iar instalațiile sanitare, electrice și de încălzire lipsesc.

Prețul nu include TVA. Vor deveni incidente dispozițiile art. 292, lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității.

PreT: 976.358,69 lei-fara TVA 198.273,60 eur-fara TVA