Vanzari - Imobile

Proprietate imobiliara industriala situata in Sat Curaturi, Com. Ciurea, Jud. Iasi

Adresa: Sat Curaturi, Com. Ciurea, Jud. Iasi

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel. 0733 683702, Email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare activ imobil GRUP FOREST S.R.L.

DETALII

DENUMIRE ACTIV

VALOAREA DE EVALUARE (EUR, fără TVA)

PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără  TVA)

PROPRIETATE IMOBILIARĂ INDUSTRIALĂ, situată în Sat Curături, Com. Ciurea, Jud. Iași, compusă din:

155.790,00

38.947,50

1. Construcția C1, cu destinație hală de producție, cu Su = 242,05 mp și Sc desfășurată = 284,76 mp

52.102,00

13.025,50

2. Construcția C2, cu destinație hală de producție, cu Su = 377,08 mp și Sc desfășurată = 443,62 mp

81.218,00

20.304,50

3. Platformă betonată, cu suprafață totală de 1.400,00 mp

20.010,00

5.002,50

4. Împrejmuire proprietate

2.460,00

615,00

Cele două construcții nu sunt intabulate și terenul pe care sunt amplasate aceste două construcții cu destinație industrială, teren în suprafață de 3.691,00 mp, categoria de folosință ,,arabil", situat în intravilanul Satului Curături, Comuna Ciurea, Județ lași, amplasat în parcela 1(644/1), sector cadastral 28, identificat cu nr. cadastral 821, în Cartea Funciară nr. 65794/UAT Ciurea, Județ lași este proprietatea unei persoane fizice și nu a debitoarei.

Prețul nu include TVA.

PreT: 191.719,07 lei-fara TVA 38.947,50 eur-fara TVA