Vanzari - Imobile

Teren situat în extravilanul localității Dolhasca, tarla Jitărie, Jud. Suceava

Adresa: Loc. Dolhasca, tarla Jitărie, Jud. Suceava

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare bun imobil 5D CONCEPT S.A.

DETALII

Denumirea activului supus vânzării:

Valoarea de evaluare (EUR, fără TVA)

Preț de pornire a licitației  (EUR, fără TVA)

Teren situat în extravilanul localității Dolhasca, tarla Jitărie, în suprafață de 6.338,00 mp, categoria de folosință arabil, nr. cad. 35766, înscris în CF nr. 35766 a UAT Dolhasca.

7.100,00

6.390,00

Prețul nu include TVA. Vor deveni incidente dispozițiile art. 292, lit. F, din Codul Fiscal, în măsura aplicabilității.

PreT: 31.477,78 lei-fara TVA 6.390,00 eur-fara TVA